برگزاری سه دوره تخصصی آموزشی ویژه فرهنگیان جوان استان فارس

رضا محمدی مسئول آموزش و توانمند سازی فرهنگیان جوان استان فارس خبر داد

بسم الله الرحمن الرحیم

رضا محمدی مسئول آموزش و توانمند سازی فرهنگیان جوان استان فارس خبر داد :

برگزاری سه دوره تخصصی آموزشی ویژه فرهنگیان جوان استان فارس

 

به دنبال تاکیدات مقام معظم رهبری بر ضرورت تحول در آموزش و پرورش و نیاز جامعه به روزآمد شدن آموزش های تخصصی در نتیجه تعامل معلمان با دانش آموزان پس از برگزاری جلسات کارشناسی در هیئت اندیشه ورز جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس برنامه ریزی و اجرای سه دوره آموزشی در دستور کار معاونت آموزش و توانمند سازی فرهنگیان جوان استان فارس قرار گرفت.
دوره تخصصی آموزشی معلم تحول آفرین ،دوره آموزش عمومی معارف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و دوره کارگاهی دین فطری از برنامه های تعبیه شده ویژه ۲۵۰ نفر از فرهنگیان جوان استان فارس است.

نظرات بسته شده است.