بازدید نمایندگان جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس از مدارس تحولی

به دنبال بازدید های نمایندگان جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس از مدارس تحولی ،
دبیر مجمع تخصصی فرهنگیان جوان استان فارس به اتفاق مسئول فرهنگیان جوان استان بوشهر با حضور در دو مدرسه فوق درباره مدل های مختلف برنامه آموزشی تربیتی مدارس به بحث و گفتگو پرداختند.

قرار است در این بازدید ها تجربه نگار مدارس تحولی انجام گرفته و در نهایت تجربه های موفق به شکل کتاب عرضه گردد .

نظرات بسته شده است.