جلسه نماینده مردم شیراز و زرقان و شورای مرکزی جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس

حضور دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در جلسه شورای مرکزی جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس

در این جلسه که با حضور شورای مرکزی فرهنگیان جوان فارس
برگزار گردید، در ابتدا مرتضی کریمی مسئول جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس، ضمن ارائه گزارش از شبکه سازی گسترده فرهنگیان جوان در شهرستان های فارس از برگزاری جلسات کارشناسی تخصصی در حوزه تعلیم و تربیت جهت ارائه برنامه های اجرایی سندتحول بنیادین آموزش و پرورش در راستای پیگیری مطالبات فرهنگیان در مجامع تخصصی فرهنگیان جوان خبر داد.

همچنین در ادامه دکتر جعفر قادری نماینده مردم شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز خرسندی و حمایت از فعالیت های موثر فرهنگیان جوان در حوزه تعلیم و تربیت،آمادگی خود را جهت پیگیری طرح های تخصصی فرهنگیان جوان جهت حل مشکلات این حوزه اعلام داشتند.

قرار است طرح های در دستور کار مجامع تخصصی فرهنگیان جوان پس از طی مراحل نهایی تکمیل، جهت پیگیری تخصصی در نشست های حضوری و مجازی با حضور نماینده محترم در دستور کار قرار گیرد.

نظرات بسته شده است.