ویژه برنامه های ماه مبارک رمضان جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس

سین برنامه های فرهنگیان جوان در ماه مبارک رمضان

به دنبال اجرای برنامه های فرهنگی_تربیتی جمعیت فرهنگیان جوان در سطح شهرستان های استان فارس ، نظر به اهمیت تربیتی ماه مبارک رمضان از سوی معاونت آموزش و توانمندسازی جمعیت فرهنگیان جوان برنامه های با رویکرد معرفتی با نگاه تخصصی به جریان تعلیم و تربیت در ادامه روند آموزشی معلمان جوان تعبیه و به شهرستان های استان فارس ابلاغ شده است.

نظرات بسته شده است.