اهدا‌ تندیس مضجع شریف امام رضا ,علیه السلام

بسمه تعالی

به پاس خدمات موثر فرهنگیان جوان استان فارس و انجام فعالیت موثر مکتبی در حوزه تعلیم و تربیت

تندیس قدیمی ترین سنگ مضجع شریف امام رضا ,علیه السلام٫ به همراه عهد نامه خادمی این مجموعه تقدیم شد.

روابط عمومی
جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس

نظرات بسته شده است.