مرور برچسب

جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس

ذهن استراتژیست

تفکر استراتژیک مهارتی ذهنی است که با افزایش توان تحلیل و تصمیم‌گیری استراتژیک، تأثیر اساسی در نتایج کلیدی عملکرد می‌گذارد. موفقیت هر نوع سیستم اجتماعی در هر سطحی وابسته به ظرفیت تفکر استراتژیک در اعضای آن سیستم است. تفکر استراتژیک معادل…

نخستین هم آفرینی ملی روایت عهد

نخستین هم آفرینی ملی روایت عهد برگزار می شود. روایت خیرش های اثر بخش مردمی در عرصه های فرهنگی اجتماعی این رویداد همزمان با سالگرد ایام تجدید عهد فعالان جبهه فرهنگی اجتماعی با رهبر معظم انقلاب در تاریخ ۱۹ آبان ۱۳۹۵ برگزار خواهد شد. محور…

تجربه نگاری فعالان فرهنگی فارس –کاظم روستایی

این طرح با هدف ثبت تجربیات فرهنگی ، معرفی و ظرفیت سنجی مجموعه های فرهنگی در سال 1396 و 1397 توسط جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی استان فارس انجام گرفته است. کلیه حقوق این اثر متعلق به جبهه فرهنگی اجتماعی انقلاب اسلامی فارس می باشد این…