برگزاری نشست های آموزشی ویژه خانواده دانش آموزان در شهرستان های استان فارس

به همت جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس برگزار میگردد:

برگزاری نشست های آموزشی ویژه خانواده دانش آموزان در شهرستان های استان فارس با موضوع: مقابله با آسیب های اجتماعی

به دنبال ضرورت آموزش خانواده دانش آموزان جهت همراهی با اولیا مدرسه در مسیر کاهش آسیب های اجتماعی با محوریت فضای مجازی با تشکیل هفت هسته پشتیان نشست های آموزش خانواده تحت عنوان «خانواده آسمانی» در شهرستان های استان فارس برگزار میگردد.

نظرات بسته شده است.