نشست اعضای مرکز مطالعات فرهنگیان جوان استان فارس با دکتر سید ابراهیم حسینی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

به همت مرکز مطالعات جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس برگزار گردید:

نشست اعضای مرکز مطالعات فرهنگیان جوان استان فارس با دکتر سید ابراهیم حسینی پژوهشگر حوزه تعلیم و تربیت

در این نشست دو ساعته که با حضور اعضای مرکز مطالعات فرهنگیان‌جوان منعقد گردید، حول محور مدل سازی اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، تحول ساختاری در آموزش و پرورش و راهکار های تحقق بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در نظام تعلیم و تربیت بحث و تبادل نظر انجام پذیرفت

نظرات بسته شده است.