جلسه با مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی استان فارس

شورای مرکزی جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس

بسمه تعالی
جلسه شورای مرکزی جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس با مسئول اتحادیه انجمن های اسلامی استان فارس برگزار شد .

در این جلسه ابتدا مرتضی کریمی مسئول جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس ، ضمن بیان توانمندی های ایجاد شده در استان فارس و گسترده شده مجامع تخصصی فرهنگیان جوان در شهرستان های فارس ظرفیت ایجاد شده در سطح فرهنگیان جوان را شرح داده و ضمن ترسیم افق تخصصی فرهنگیان جوان در راستای تمدن سازی بر ضرورت ارتباط مجموعه‌ های تخصصی فرهنگیان و دانش آموزان در گام دوم انقلاب اسلامی تاکید کردند.
در ادامه رضا نجابت مسئول اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش آموزی ضمن ابراز خرسندی از شکل گیری مجمع تخصصی فرهنگیان جوان با بیان ظرفیت های انجمن های اسلامی مدارس،حرکت قانونمند ،ضابطه مند و مشترک محتوایی مجموعه های مرتبط با فرهنگیان و دانش آموزان را لازمه تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش دانسته و کار تربیتی در بستر دانش آموزی را بسیار مهم و ارزشمند قلمداد کردند .

قرار است ضمن برگزاری جلسات کارشناسی در حوزه مسائل تربیتی زمینه های موجود همکاری جمعیت فرهنگیان جوان استان فارس و انجمن اسلامی دانش آموزان بررسی شود

نظرات بسته شده است.