برگزاری کارگاه آموزشی تربیت فرزند

به همت جمعیت فرهنگیان جوان مرودشت

بسم الله الرحمن الرحیم
به همت جمعیت فرهنگیان جوان مرودشت انجام شد :
برگزاری کارگاه آموزشی تربیت فرزند

نظر به چند ساحتی بودن امر تعلیم و تربیت و ضرورت هماهنگی فرایند تربیت در خانواده و مدرسه به همت جمعیت فرهنگیان جوان شهرستان مرودشت با همکاری برخی نهاد های آموزشی و تربیتی تشکیل کارگاه های حضوری و مجازی تربیت ویژه خانواده دانش آموزان در دستور کار قرار گرفته است.

تا کنون هفت گروه خانواده مورد آموزش توسط تیم مشاوران فرهنگیان جوان قرار گرفته اند.

نظرات بسته شده است.