عقد تفاهم دبیران مجامع تخصصی فرهنگیان جوان استان های فارس، بوشهر و یزد

به دنبال ضرورت انتقال تجارت مفید در حوزه تعلیم و تربیت دبیران مجامع تخصصی فرهنگیان جوان استان های فارس، بوشهر و یزد ضمن انعقاد تفاهم نامه بر ضرورت همکاری مشترک در حوزه های تخصصی آموزش و پرورش تاکید کردند.

برگزاری نشست های تخصصی ماهانه مشترک، استفاده از ظرفیت های استانی جهت برگزاری دوره های توانمند سازی مشترک، برپایی همایش های مجازی و کارگاه های تولید محتوا در حوزه مدل سازی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و… از محور های این تفاهم نامه بوده است.

نظرات بسته شده است.